Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp.

Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp.

Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp cổ phần
Luật Bắc Việt sẽ giúp khách hàng thay đổi về cấu trúc tài chính hay cơ cấu tổ chức và hoạt động qua nghiệp vụ tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp.

Đối tượng:

Các doanh nghiệp trong nước.
Lợi ích mang lại cho khách hàng:

Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và tính cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường.
Tư vấn Tái cấu trúc gồm các bước sau:

Rà soát, chẩn đoán hiện trạng của doanh nghiệp,
Tính toán lợi ích khi tái cơ cấu, đề ra các giải pháp thực hiện,
Tái cấu trúc tài chính,
Tái cấu trúc cơ cấu tổ chức và hoạt động,
Xây dựng lộ trình tái cấu trúc, tư vấn các thủ tục pháp lý, quy trình thực hiện

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật