Tư vấn mua bán doanh nghiệp cổ phần

Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A)
Luật Bắc Việt là một nhà cung cấp dịch vụ tư vấn cho các tổ chức thực hiện hoạt động sáp nhập và mua bán doanh nghiệp. Với nhóm tư vấn chuyên gia giàu kinh nghiệm và chuyên nghiệp, chúng tôi sẽ cùng với các tổ chức hoàn thiện việc mua bán và sáp nhập một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Đối tượng:

Các doanh nghiệp trong nước.
Lợi ích mang lại cho khách hàng:

Có giải pháp về nguồn lực phục vụ mua bán & sáp nhập doanh nghiệp như dịch vụ tài chính, dịch vụ tư vấn pháp lý,
Giải pháp linh hoạt để khai thác và huy động tài chính phục vụ chiến lược mua bán doanh nghiệp.
Dịch vụ mua bán và sáp nhập được thực hiện qua bốn bước:

Xây dựng chiến lược sáp nhập công ty và lựa chọn đối tượng sáp nhập,
Khảo sát đánh giá,
Định giá công ty,
Xây dựng cấu trúc và thương lượng hợp đồng
  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật