TƯ VẤN M&A

Tách doanh nghiệp
Tách doanh nghiệp
 • Dịch vụ tư vấn luật M&A
 • 22 tháng 6, 2012

Tách doanh nghiệp là việc Công ty TNHH hoặc Công ty cổ phần có thể tách bằng cách chuyển một phần tài sản của công ty hiện có(sau đây gọi là công ty bị tách ) để thành lập một hoặc một số ...

Chia doanh nghiệp
Chia doanh nghiệp
 • Dịch vụ tư vấn luật M&A
 • 22 tháng 6, 2012

Chia doanh nghiệp là việc một công ty (TNHH hoặc Cổ phần) có thể được chia thành một số công ty cùng loại. công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được đăng ký kinh doanh. Các ...

MUA BÁN, SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP
MUA BÁN, SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP
 • Dịch vụ tư vấn luật M&A
 • 22 tháng 6, 2012

Mua bán (acquisition) và sáp nhập (merger) doanh nghiệp (M&A) là một phần tất yếu của bất cứ nền kinh tế lành mạnh nào và là một công cụ hiệu quả để tái cơ      cấu doanh nghiệp. Quan ...

Dịch vụ tư vấn mua bán doanh nghiệp
Dịch vụ tư vấn mua bán doanh nghiệp
 • Dịch vụ tư vấn luật M&A
 • 28 tháng 5, 2012

Dịch vụ tư vấn mua bán, sáp nhập doanh nghiệpMua bán, sáp nhập doanh nghiệpMua Bán (acquisition) và sáp nhập (merger) Doanh Nghiệp (M&A) là một phần tất yếu của bất cứ nền kinh tế lành mạnh nào ...

M&A - tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp
M&A - tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp
 • Dịch vụ tư vấn luật M&A
 • 14 tháng 4, 2012

Mua bán doanh nghiệp: M&A - tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp 1. Tại sao phải cổ phần hóa doanh nghiệp? Việc cổ phần hóa doanh nghiệp có nhiều mục tiêu khác nhau như hiện thực hóa lợi nhuận của ...

M&A - Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp
M&A - Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp
 • Dịch vụ tư vấn luật M&A
 • 14 tháng 4, 2012

1. Tại sao phải Tái cấu trúc công ty?Khi kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh có dấu hiệu hoặc có chiều hướng đi xuống do yếu tố khách quan và chủ quan, chẳng hạn do khủng hoảng kinh tế, doanh ...

M&A - Tư vấn bên bán công ty
M&A - Tư vấn bên bán công ty
 • Dịch vụ tư vấn luật M&A
 • 14 tháng 4, 2012

1. Tại sao phải thực hiện bán công ty?Việc bán công ty hay chấp nhận liên doanh/liên kết của doanh nghiệp có thể vì nhiều mục tiêu khau như tái cấu trúc doanh nghiệp, thay đổi chiến lược kinh doanh, ...

M&A - Tư vấn mua công ty
M&A - Tư vấn mua công ty
 • Dịch vụ tư vấn luật M&A
 • 14 tháng 4, 2012

1. Tại sao phải mua công ty?Có bao giờ bạn tự hỏi: Doanh nghiệp mình sẽ làm gì với tiềm lực tài chính hiện nay bên cạnh phương án tự mở rộng sản xuất kinh doanh, đầu tư và gửi ngân hàng? Giữa ...

Tư vấn thay đổi địa chỉ trụ sở chính, địa điểm thực hiện dự án
Tư vấn thay đổi địa chỉ trụ sở chính, địa điểm thực hiện dự án
 • Dịch vụ tư vấn luật M&A
 • 26 tháng 3, 2012

Tư vấn thay đổi địa chỉ trụ sở chính, địa điểm thực hiện dự ánTheo quy định của Pháp luật đầu tư, khi điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, quy mô, địa điểm, hình thức, ...

Mua bán, sáp nhập doanh nghiệp ở Việt Nam: nhìn từ bên mua và bên bán
Mua bán, sáp nhập doanh nghiệp ở Việt Nam: nhìn từ bên mua và bên bán
 • TƯ VẤN M&A
 • 10 tháng 6, 2011

Mua bán (acquisition) và sáp nhập (merger) doanh nghiệp (M&A) là một phần tất yếu của bất cứ nền kinh tế lành mạnh nào và là một công cụ hiệu quả để tái cơ cấu doanh nghiệp...  Mua bán ...

Mua bán doanh nghiệp - Tư vấn luật quan trọng trong M&A
Mua bán doanh nghiệp - Tư vấn luật quan trọng trong M&A
 • TƯ VẤN M&A
 • 10 tháng 6, 2011

Trong kinh doanh, nhiều doanh nghiệp chưa coi trọng yếu tố pháp luật. Sẽ thật là sai lầm nếu doanh nghiệp tiếp tục hướng đi trên. Kinh tế phát triển, pháp luật sẽ ngày một hoàn thiện hơn, điều ...

M&A những điều cần chú ý!
M&A những điều cần chú ý!
 • TƯ VẤN M&A
 • 10 tháng 6, 2011

Không có những quy tắc chung nào cả, nhưng đối với những ai chưa có nhiều kinh nghiệm M&A (Sáp nhập và mua lại), hãy cẩn trọng khi “sáp nhập với những người ngang hàng” cũng như nhớ rằng ...

Các hình thức M&A
Các hình thức M&A
 • TƯ VẤN M&A
 • 10 tháng 6, 2011

Các quan hệ trong M&A có thể được mô tả trong các quan hệ dưới đây: • Công ty A và Công ty B sáp nhập với nhau thành Công ty C. Hiện tượng này được coi là hình thức hợp nhất doanh nghiệp. ...

Khái niệm Mua bán – Sáp nhập (M&A)
Khái niệm Mua bán – Sáp nhập (M&A)
 • TƯ VẤN M&A
 • 10 tháng 6, 2011

1. Khái niệm Mua bán – Sáp nhập (M&A)M &A (viết tắt của cụm từ tiếng Anh “Mergers and Acquisitions” có nghĩa là Mua bán và Sáp nhập) là hoạt động giành quyền kiểm soát một doanh nghiệp, một ...

Phân loại M&A
Phân loại M&A
 • TƯ VẤN M&A
 • 10 tháng 6, 2011

Dựa vào cấu trúc của từng doanh nghiệp, có khá nhiều hình thức sáp nhập khác nhau. Dưới đây là một số loại hình được phân biệt dựa vào mối quan hệ giữa hai công ty tiến hành sáp nhập: ...

Tư vấn bán địa điểm kinh doanh
Tư vấn bán địa điểm kinh doanh
 • Dịch vụ tư vấn luật M&A
 • 08 tháng 6, 2011

Tư Vấn Luật - Tư vấn bán công ty. Cùng với sự phát triển, canh tranh ngày càng cao của nền kinh tế thị trường, việc bán công ty, hợp nhất công ty đã trở nên phổ biến trong quá trình thu hút vốn, ...

Tư vẫn bán công ty không có dự án
Tư vẫn bán công ty không có dự án
 • Dịch vụ tư vấn luật M&A
 • 08 tháng 6, 2011

Tư Vấn Luật - Tư vấn bán công ty. Cùng với sự phát triển, canh tranh ngày càng cao của nền kinh tế thị trường, việc bán công ty, hợp nhất công ty đã trở nên phổ biến trong quá trình thu hút vốn, ...

Tư vấn bán công ty có dự án
Tư vấn bán công ty có dự án
 • Dịch vụ tư vấn luật M&A
 • 08 tháng 6, 2011

Tư Vấn Luật - Tư vấn bán công ty. Cùng với sự phát triển, canh tranh ngày càng cao của nền kinh tế thị trường, việc bán công ty, hợp nhất công ty đã trở nên phổ biến trong quá trình thu hút vốn, ...

Tư vấn bán công ty 100% vốn nước ngoài
Tư vấn bán công ty 100% vốn nước ngoài
 • Dịch vụ tư vấn luật M&A
 • 08 tháng 6, 2011

Tư Vấn Luật - Tư vấn bán công ty. Cùng với sự phát triển, canh tranh ngày càng cao của nền kinh tế thị trường, việc bán công ty, hợp nhất công ty đã trở nên phổ biến trong quá trình thu hút vốn, ...

Tư vấn mua trung tâm
Tư vấn mua trung tâm
 • Dịch vụ tư vấn luật M&A
 • 31 tháng 5, 2011

Công ty BVL LawFirm là nhà cung cấp dịch vụ tư vấn cho các nhà đầu tư thực hiện hoạt động sáp nhập và mua bán doanh nghiệp. Với đội ngũ chuyên gia kinh tế, luật sư giàu kinh nghiệm và chuyên ...

Trang: 12

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật