Thay đổi đăng ký kinh doanh

Công ty Luật Bắc Việt hoạt động trong lĩnh vực tư vấn Luật doanh nghiệp do vậy Luật Bắc Việt hiểu rõ những khó khăn cũng như những vướng mắc mà các doanh nghiệp gặp phải trong quá trình hoạt động đòi hỏi Doanh nghiệp phải có những sự thay đổi, cơ cấu lại Doanh nghiệp để doanh nghiệp hoạt động một cách có hiệu quả hơn.
Khi có nhu cầu thay đổi nội dung kinh doanh của doanh nghiệp, Quý khách hàng chỉ cần gọi điện thoại hoặc gửi email tới Công ty Luật Bắc Việt. Các luật sư, chuyên viên tư vấn có trình độ, kinh nghiệm của Luật Bắc Việt sẽ tư vấn cho Quý khách hàng những nội dung thay đổi, cách thức tiến hành thay đổi, những lưu ý trong quá trình thay đổi, những vấn đề pháp lý liên quan đến nội dung thay đổi một cách nhanh chóng, hợp pháp, hiệu quả.

Dịch vụ tư vấn thay đổi đang ký kinh doanh của Công ty Luật Bắc Việt

1. Tư vấn về lĩnh vực thay đổi:

-           Tư vấn thay đổi tên công ty, gồm: tên tiếng Việt, tên tiếng nước ngoài, tên viết tắt của doanh nghiệp.

-           Tư vấn thay đổi địa chỉ trụ sở chính.

-           Tư vấn thay đổi ngành nghề kinh doanh, gồm: rút ngành nghề, bổ sung ngành nghề kinh doanh.

-           Tư vấn thay đổi vốn điều lệ, gồm: tư vấn tăng vốn điều lệ, tư vấn giảm vốn điều lệ, cơ cấu lại vốn góp.

-           Tư vấn thay đổi người đại diện theo pháp Luật của doanh nghiệp.

-           Tư vấn thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên, cổ đông của công ty công ty cổ phần.

-           Tư vấn thay đổi thông tin cá nhân của thành viên, cổ đông Công ty;

-           Tư vấn thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên.

-           Tư vấn thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân.

-           Tư vấn thay đổi thành viên hợp danh công ty hợp danh.

-           Tư vấn thay đổi nội dung hoạt động của chi nhánh.

-           Tư vấn thay đổi nội dung hoạt động của văn phòng đại diện.

-           Tư vấn thay đổi nội dung hoạt động của địa điểm kinh doanh.

-           Tư vấn thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân.

2. Tiến hành các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp theo đại diện uỷ quyền:

-           Tiến hành soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ thay đổi.

-           Tiến hành các thủ tục thay đổi tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

3. Cam kết của Luật Bắc Việt sau khi thay đổi doanh nghiệp:

-           Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho doanh nghiệp phù hợp với nội dung thay đổi.

-           Cung cấp Văn bản Pháp luật liên quan đến nội dung thay đổi.
  • TAG :

Tin liên quan

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật