TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP

TÁI CẤU TRÚC: NHÌN THẲNG VÀ LÀM THẬT
TÁI CẤU TRÚC: NHÌN THẲNG VÀ LÀM THẬT
  • TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP
  • 21 tháng 8, 2012

“Cơ cấu lại hệ thống ngân hàng chỉ thành công khi gắn kết với  việc cơ cấu lại từng ngân hàng thương mại”, Tiến sĩ Vũ Đình Ánh nói.   Bài học thành công trong việc tái cấu trúc ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật