RÀ SOÁT CHUYỂN NHƯỢNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP ĐỂ LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯHà Nội vừa ra văn bản về việc rà soát, đánh giá các trường hợp đang làm thủ tục thỏa thuận chuyển nhượng sử dụng đất nông nghiệp để lập dự án đầu tư xây dựng công trình


Thời gian qua, một số tổ chức, cá nhân tự thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp và làm thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp (chủ yếu là xây dựng nhà ở để bán) đã làm nảy sinh phức tạp trong quản lý đất đai. Có một số trường hợp vi phạm về quản lý đất đai, trật tự xây dựng, gây tranh chấp, khiếu kiện.


Tại Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 18/1/2010, UBND TP Hà Nội đã ban hành quy định về thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện các dự án đầu tư và làm nhà ở nông thôn tại điểm dân cư nông thôn trên địa bàn TP. Tuy nhiên, qua kiểm tra, nhiều trường hợp chưa thực hiện đầy đủ các quy định tại quyết định nêu trên.


UBND TP Hà Nội vừa ra văn bản số 9642/UBND-TNMT chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Tư pháp và Cục Thuế TP Hà Nội kiểm tra, rà soát, đánh giá các trường hợp đang làm thủ tục thỏa thuận chuyển nhượng sử dụng đất nông nghiệp để lập dự án đầu tư xây dựng công trình (gồm các trường hợp đã được TP chấp thuận về chủ trương và các trường hợp đang làm thủ tục để được chấp thuận chủ trương).


K.T


Hanoi Portal )
  • TAG :

Danh mục

Loading...