Quản trị tài chính doanh nghiệp trong M&A

  • Bài viết
  • 24 tháng 9, 2012
  • 79 lượt xem
  • 0 bình luận
Tài chính là một trong những vấn đề được các nhà QTDN quan tâm hàng đầu trong suốt cả quá trình M&A (sáp nhập và mua lại) và đây cũng là một trong những động cơ các DN tham gia hoạt động này. Đặc biệt, ở thời kỳ hậu M&A (sáp nhập và mua lại), vấn đề này lại càng được quan tâm. Thất bại về các chính sách tài chính, sự sụt giảm lợi nhuận, không thành công trong mục tiêu cắt giảm tài chính... là các nguyên nhân dẫn đến thất bại thương vụ M&A (sáp nhập và mua lại).

 

  

 

Khái niệm quản trị tài chính doanh nghiệp trong sáp nhập và mua lại

 

Quản trị tài chính là việc nghiên cứu, phân tích để đưa ra các quyết định điều chỉnh các mối quan hệ tài chính nhằm đạt được hiệu quả kinh doanh cao nhất. Quản trị tài chính xem xét, quyết định quá trình tạo lập các nguồn vốn (bao gồm các tạo lập ban đầu và các tạo lập trong suốt quá trình kinh doanh) và thực trạng tài chính tại các thời điểm nhất định để bảo đảm tốt khả năng thanh toán, hiệu suất vốn kinh doanh và sự ổn định của cơ cấu tài chính tổng thể.

 

Quản trị tài chính doanh nghiệp trong hoạt động M&A

 

Tài chính là một trong những vấn đề được các nhà QTDN quan tâm hàng đầu trong suốt cả quá trình M&A (sáp nhập và mua lại) và đây cũng là một trong những động cơ các DN tham gia hoạt động này. Đặc biệt, ở thời kỳ hậu M&A (sáp nhập và mua lại), vấn đề này lại càng được quan tâm. Thất bại về các chính sách tài chính, sự sụt giảm lợi nhuận, không thành công trong mục tiêu cắt giảm tài chính... là các nguyên nhân dẫn đến thất bại thương vụ M&A (sáp nhập và mua lại). Chính vì vậy vai trò của các nhà quản trị tài chính rất quan trọng. Họ không chỉ là người thực hiện các đánh gía, định giá DN trước khi tiến hành M&A (sáp nhập và mua lại) mà họ còn là những người nghiên cứu, phân tích để đưa ra quyết định điều chỉnh các vấn đề về tài chính nhằm đạt được hiệu quả kinh doanh trong DN mới sau M&A (sáp nhập và mua lại). Đồng thời, các nhà quản trị tài chính cũng là người xem xét, quyết định quá trình tạo lập các nguồn vốn, đảm bảo khả năng thanh toán và hiệu suất kinh doanh của DN mới. Chinh vì vậy, các nhà quản trị tài chính phải là những người “cầm lái” con tàu M&A (sáp nhập và mua lại) đi đến thành công và phát triển

 

Trong toàn bộ quá trình giao dịch M&A (sáp nhập và mua lại), thẩm định chi tiết tài chính cho phép các công ty có được một cái nhìn về tình hình lợi nhuận trước đây của công ty. Những thông tin này có thể được sử dụng làm nền để vẽ lên mọt bức tranh toàn cảnh về tương lai tài chính của công ty. Nhờ nghiên cứu cẩn thận các thông tin tài chính của một công ty Bán tiềm năng (nguồn tìm kiếm ban đầu có thể là Cục Quản lý công ty của Anh hoặc Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Mỹ nếu công ty Bán được niêm yết tại đó), các công ty mua có thể (bằng cách chú ý tới các xu hướng và những phát triển gần đây trong lịch sử tài chính và hoạt động của công ty) xác định các lý do tại sao một công ty lại muốn sáp nhập hay bán đi.

 

Một ví dụ điển hình về thẩm định chi tiết tài chính giá đề nghị mua, Symbol technologies chủ động tìm cách mua lại Telxon Corporation năm 1998. Ví dụ này có thể giúp miêu tả tầm quan trọng của việc điều tra tài chính hợp lý và cẩn thận đối với các công ty Bán. Các hồ sơ pháp lý đã phát hiện ra rằng Telxon đã thông báo với Symbol họ sẽ có thể chấp nhận đề nghị mua của Symbol “với điều kiện giao dịch phải được kết thúc nhanh chóng và không được kiểm tra những sổ sách chứng từ tài chính”. Khi đó, theo thông tin từ tạp chính Wall Street Journal, Symbol kiên quyết yêu cầu rằng họ phải được xem các sổ sách tài chính, và “những gì họ phát hiện ra không chỉ giúp họ ngừng một giao dịch trị giá 900 triệu USD, mà chỉ một tuần sau đó, Telxon phải cong bố lại tình hình doanh thu của công ty...”. Sau khi thực hiện đầy đủ quá trình thẩm định chi tiết tài chính, Symbol phát hiện ra rằng vào thời điểm cuối quý hai trong năm tài chính trước đó, Telxon đã “ăn gian” 14 triệu USD trong báo cáo thu thập của mình. Trong các hồ sơ pháp lý được đệ trình lên tòa án sau đó, một kết luận được đưa ra là Telxon đã “khai khống” 47% lợi nhuận. Khi bị phát giác, Telxon buộc phải công bố lại tình hình tài chính của mình và kết quả là giá cổ phiếu của họ giảm xuống 45%. Cuối cùng, hai năm sau, Symbol mua lại Telxon với giá chưa bằng một nửa so với mức giá ban đầu.

 

Không chỉ là chiến lược trong quá trình thầm định tài chính, mà các chiến lược tài chính trong thời kỳ hậu M&A (sáp nhập và mua lại) cũng đã thể hiện chiến lược tài chính đóng vai trò trụ cột trong toàn bộ quá trinh trước và sau giao dịch M&A (sáp nhập và mua lại).

 

Chính sách quản trị tài chính sẽ ảnh hưởng tới sự thành công hay thất bại của hoạt động M&A (sáp nhập và mua lại)

 

M&A (sáp nhập và mua lại) được xem là một cách thức được các nhà QTDN sử dụng để làm tăng giá trị cổ phần cho các cổ đông, tăng giá trị và vị thế cho DN. Tuy nhiên, không phải thương vụ M&A (sáp nhập và mua lại) nào cũng thu được các kết quả như vậy. Theo nghiên cứu của hãng kiểm toán Pricewaterhouse Cooper năm 2007 trên 1000 công ty, thì có hơn 2/3 công ty không đạt đến lợi nhuận mục tiêu của mình sau M&A, chỉ 46% thành công trong mục tiêu cắt giảm chi phí. Cũng theo báo cáo của hãng kiểm toán này thì có tới 60% - 80% các thương vụ M&A (sáp nhập và mua lại) thất bại về tài chính khi đo lường năng lực của họ trên thị trường chứng khoán và sự gia tăng lợi nhuận.

 

Việc không chuẩn bị chi tiết kế hoach tài chính thời kỳ hậu M&A (sáp nhập và mua lại), mô hình quản trị tài chính ở công ty sau M&A (sáp nhập và mua lại) không phát huy được hiệu quả, không tận dụng được hết các nguồn lực tài chính, quy mô của mình trong mục tiêu cắt giàm chi phí... là những nguyên nhân dẫn tới thất bại của thương vụ M&A (sáp nhập và mua lại). Chính vì vậy, dù cho thương vụ sáp nhập đó có giá trị hàng tỷ USD, các DN tham gia M&A (sáp nhập và mua lại) đều có tiềm lực tài chính mạnh nhưng nếu không có một kế hoạch tài chính cho thời kỳ hậu M&A (sáp nhập và mua lại) tốt cũng sẽ không phát huy được các lợi thế đó và dẫn đến thất bại.

 

Trong bối cảnh toàn cầu hoá nền kinh tế, hoạt động M&A (sáp nhập và mua lại) là chiến lược phát triển mà các DN trên thế giới lựa chọn. Do vậy, hoạt động này có thể tạo ra giá trị cộng hưởng giúp các DN hoạt động hiệu quả hơn, thể hiện ở sự tăng doanh thu, giảm chi phí và tăng năng lực cạnh tranh cũng như khả năng cung ứng các sản phẩm dịch vụ đa dạng ra thị trường. Chính vì vậy, các DN nên lựa chọn M&A (sáp nhập và mua lại) như một chiến lược kinh doanh quan trọng.

 

Nguồn: http://bandoanhnghiep.net/quan-tri-tai-chinh-doanh-nghiep-trong-sap-nhap-va-mua-lai.htm
  • TAG :

Danh mục

Loading...