NGÀNH NÀO ĐANG CÓ XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN M&A MẠNH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY?

M&A ngành nào đang có xu hướng phát triển mạnh ở Việt Nam hiện nay?


 

 

Loại hình M&A bắt đầu phát triển khá mạnh ở Việt Nam từ khoảng năm 2005.Gần đây, theo như những thống kê của các tổ chức trong và ngoài nước,Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng M&A của thế giới khi những ngành có hoạt động M&A mạnh tập trung chủ yếu vào ngành

 

Loại hình M&A bắt đầu phát triển khá mạnh ở Việt Nam từ khoảng năm 2005. Gần đây, theo như những thống kê của các tổ chức trong và ngoài nước, Việt Nam cũng không nằm ngoài xu hướng M&A của thế giới khi những ngành có hoạt động M&A mạnh tập trung chủ yếu vào ngành: tài chính – ngân hàng, công nghiệp, công nghệ thông tin – viên thông, bất động sản và ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG). Tỷ trọng cả về giá trị lẫn số lượng giao dịch của những ngành này chiếm hơn 95% thị trường M&A trong nước. Đây cũng vấn sẽ là những ngành có hoạt động M&A mạnh trong những năm tới, đặc biệt trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn và nhiều công ty cần M&A để tái cấu trúc, tồn tại và phát triển.

 

(MAF)

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật