NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ỦNG HỘ CHỦ TRƯƠNG SÁP NHẬP HBB VÀO SHB


(ĐTCK) Theo đề nghị của HBB và SHB, NHNN đã có văn bản ủng hộ chủ trương sáp nhập HBB vào SHB trên cơ sở tự nguyện của hai ngân hàng.
Đồng thời, NHNN cũng yêu cầu các ngân hàng tuân thủ quy định tại Thông tư số 04/2010/TT-NHNN ngày 11/2/2010 của Thống đốc NHNN quy định việc sáp nhập, hợp nhất, mua lại tổ chức tín dụng (TCTD), các quy định của pháp luật về chứng khoán, TTCK và các chỉ đạo có liên quan của NHNN.


Để triển khai thực hiện, hai bên tham gia sáp nhập đã phối hợp xây dựng Đề án sáp nhập, hợp đồng sáp nhập đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc sáp nhập quy định tại Thông tư số 04, bao gồm “nguyên tắc bảo vệ khách hàng”. Theo đó, NHNN yêu cầu “TCTD tham gia sáp nhập phải đảm bảo không ảnh hưởng đến quyền lợi của khách hàng, đặc biệt quyền lợi của người gửi tiền tại từng TCTD tham gia sáp nhập”.


NHNN cho biết, sẽ tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện để việc sáp nhập này thành công.  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật