M&A - Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp

M&A - Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp

1. Tại sao phải Tái cấu trúc công ty?

Khi kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh có dấu hiệu hoặc có chiều hướng đi xuống do yếu tố khách quan và chủ quan, chẳng hạn do khủng hoảng kinh tế, doanh nghiệp thường xem xét và có các giải pháp kịp thời để khôi phục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Một trong những giải pháp có thể xem xét là tái cấu trúc doanh nghiệp. Việc tái cấu trúc công ty thường xuất phát từ phân tích nguyên nhân, đề ra hướng cải tổ hợp lý, từ đó giúp doanh nghiệp cải thiện kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường.

2. Các nội dung của tái cấu trúc

Nội dung cơ bản của tái cấu trúc công ty gồm:

•    Phân tích, đánh giá hiện trạng doanh nghiệp
•    Nhận dạng các yếu tố ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động doanh nghiệp
•    Phân tích, đánh giá các yếu tố
•    Đề xuất các giải pháp, có thể gồm:

 


  • Sắp xếp lại tổ chức công ty (bao gồm tách, sáp nhập, sắp xếp lại), xem xét cắt giảm nhân công

  • Giảm đầu tư dàn trải, tập trung vào lĩnh vực kinh doanh chính

  • Tái cấu trúc tài chính công ty  •  
  •  


•    Tổ chức thực hiện, đánh giá

3. Đâu là giải pháp?

SIC có thể hỗ trợ doanh nghiệp tư vấn tái cấu trúc công ty từ khâu nhận dạng các yếu tố ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh cho đến đề xuất các giải pháp tái cấu trúc hợp lý, hiệu quả.

4. Thời gian thực hiện

Thời gian thực hiện tư vấn tái cấu trúc từ 12 tuần đến 20 tuần, tùy theo quy mô và phạm vi công việc mà doanh nghiệp yêu cầu.

5. Các bước thực hiện tư vấn

•    Bước 1: nhận dạng yêu cầu của doanh nghiệp, phạm vi công việc
•    Bước 2: SIC đề xuất phương án thực hiện
•    Bước 3: Hai bên (doanh nghiệp và Luật Bắc Việt) thống nhất phương án triển khai; tiến hành ký kết hợp đồng
•    Bước 4: Thực hiện hợp đồng
•    Bước 5: Nghiệm thu và thanh quyết toán hợp đồng

 

  • TAG :

Tin liên quan

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật