M&A - Tư vấn bên bán công ty

1. Tại sao phải thực hiện bán công ty?

Việc bán công ty hay chấp nhận liên doanh/liên kết của doanh nghiệp có thể vì nhiều mục tiêu khau như tái cấu trúc doanh nghiệp, thay đổi chiến lược kinh doanh, hay phá sản… Khi thực hiện các giao dịch M&A này sẽ giúp cho doanh nghiệp có bộ máy tổ chức hiệu quả hơn, chiến lược kinh doanh rõ ràng hơn, hay chỉ đơn thuần là đem lại lợi nhuận cho doanh nghiệp.

2. Các công việc cơ bản của quá trình bán công ty

Việc thực hiện bán công ty thường qua các bước sau:

•    Nhận dạng cơ hội M&A
•    Nhận dạng doanh nghiệp tiềm năng để thực hiện M&A
•    Soát xét chi tiết doanh nghiệp
•    Định giá công ty
•    Lập kế hoạch M&A
•    Đàm phán/thỏa thuận giao dịch
•    Thực hiện giao dịch
•    Lập kế hoạch hậu M&A

3. Đâu là giải pháp?

SIC có thể hỗ trợ doanh nghiệp tư vấn thực hiện quá trình bán công ty từ lúc nhận dạng cơ hội M&A đến lúc hoàn tất các thủ tục giao dịch M&A, thực hiện giao dịch và lập kế hoạch hậu M&A. Trong các bước thực hiện bán công ty ở trên, giai đoạn soát xét chi tiết, định giá công ty và lập kế hoạch hậu M&A là các giai đoạn khó khăn nhất của giao dịch M&A, phụ thuộc nhiều vào tính chuyên nghiệp của tư vấn. Luật Bắc Việt có thể hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua các rào cản này, bên cạnh SIC sử dụng các mô hình định giá doanh nghiệp phổ biến trên thế giới.

4. Thời gian thực hiện

Thời gian thực hiện tư vấn M&A đối với bên bán từ 12 tuần đến 20 tuần, tùy theo quy mô M&A và phạm vi công việc mà doanh nghiệp yêu cầu.

5. Các bước thực hiện tư vấn

•    Bước 1: nhận dạng yêu cầu của doanh nghiệp, phạm vi công việc
•    Bước 2: Luật Bắc Việt đề xuất phương án thực hiện
•    Bước 3: Hai bên (doanh nghiệp và Luật Bắc Việt ) thống nhất phương án triển khai; tiến hành ký kết hợp đồng
•    Bước 4: Thực hiện hợp đồng
•    Bước 5: Nghiệm thu và thanh quyết toán hợp đồng
  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật