M&A: ĐẠI DIỆN EXIMBANK CAM KẾT HỖ TRỢ SCB VÀ SBS


 


HĐQT mới của Sacombank có 10 người, trong đó có 8 thành viên mới tham gia ứng cử.

Mười thành viên HĐQT mới của Sacombank


———————————-Đại diện cổ đông lớn Eximbank phát biểu tại Đại hội STB:Tôi không định phát biểu nhưng sau khi nghe bài phát biểu khai mạc của Chủ tịch HĐQT – Ông Đặng Văn Thành. Thay mặt nhóm cổ đông lớn tôi muốn bày tỏ một số suy nghĩ của mình như sau:


Đây là thời điểm chuyển giao của HĐQT đương nhiệm và HĐQT vừa mới được bầu bổ sung. Thời điểm này, nhìn lại và đánh giá những thành tựu to lớn của Sacombank dưới sự lãnh đạo của ông Đặng Văn Thành, chúng tôi thấy có những thành tựu rất đáng tự hào như sau:


(i) Hạ tầng cơ sở vật chất của Sacombank có một mạng lưới hơn 412 điểm giao dịch trải đều trên 63 tỉnh thành phố Việt Nam, ở những vị trí hết sức trọng yếu, thuận lợi trong giao dịch.


(ii) Đội ngũ trên 10.000 nhân viên được đào tạo hết sức cơ bản, có chất lượng. Đây là tài sản hết sức quý báu, một nhân tố quyết định sự phát triển của Sacombank trong quá khứ, hiện tại và tương lai.


(iii) 70.000 cổ đông và hàng triệu khách hàng. Tôi cho rằng đây là thành quả lớn nhất 20 năm xây dựng Sacombank đã có được. Đây là cơ sở đảm bảo các thành công trong quá khứ cũng như trong tương lai của Sacombank.


(iv) Uy tín và thương hiệu của Sacombank trong thị trường ngân hàng nói chung và NHTM nói riêng.


Các thành quả đó đã tạo nên một thương hiệu Sacombank rất khác biệt rất lớn, có vị trí rất quan trọng trong hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam và Xã hội. Các thành quả đó chúng ta thấy rõ, có vai trò đóng góp rất to lớn, rất quyết định của chủ tịch HĐQT – Đặng Văn Thành. Vì vậy thay mặt nhóm cổ đông lớn, chúng tôi xin được nói lời cảm ơn chân thành về những đóng góp to lớn, hết sức quyết định của chủ tịch HĐQT – Ông Đặng Văn Thành.


Chúng tôi cam kết sẽ có trách nhiệm kế thừa và phát triển giá trị cốt lõi, tốt đẹp, quý báu mà anh Đặng Văn Thành – Chủ tịch HĐQT và hàng vạn CBCNV đã làm nên trong thời gian 20 năm qua.


Chúng tôi cam kết sẽ góp phần, phấn đấu xây dựng ngân hàng Sacombank của chúng ta trở thành NHTMCP hàng đầu, đa năng, hoạt động an toàn, hiệu quả, bền vững theo mục tiêu mà Sacombank đã xây dựng – vì cộng đồng phát triển địa phương.


Về vấn đề SBS, chúng tôi đã tìm hiểu bước đầu và thừa nhận thực tế tình hình ở đây do có biến động về thị trường. Chúng tôi có cam kết tìm ra giải pháp hợp lý hợp tình,thỏa đáng cho vấn đề SBS. Mong các quý cổ đông quan tâm.


Nhóm cổ đông lớn của chúng tôi xin cam kết với quý cổ đông, chúng tôi – những thành viên mới của HĐQT sẽ làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, vì quyền lợi cao nhất của hơn 70.000 cổ đông và hàng triệu khách hàng. Chúng tôi sẽ tiếp nhận, kế thừa những giá trị cốt lõi truyền thống tốt đẹp của Sacombank, vững bước đưa Sacombank phát triển hiệu quả, an toàn, bền vững như phát triển của chủ tịch.


Đối với bộ máy ban điều hành và 10.000 CBCNV, chúng tôi cam kết trên cơ sở hoạt động hiệu quả, từng bước thường xuyên nâng cao thu nhập, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của hệ thống chúng ta như: chế đô thưởng, lương, xe nhà, vật chất tinh thần khác. Chúng tôi tin rằng đó sẽ là những động lực trực tiếp để làm cho CBNCV chúng ta yên tâm tập trung vào việc nâng cao chất lượng hơn nữa công tác của chúng ta vì quyền lợi cổ đông và vì quyền lợi bản thân mình.


Một lần nữa, cho phép chúng tôi nhóm cổ đông lớn, nếu được phép thay mặt cả đại hội nói lời cảm ơn sự đóng góp to lớn của Chủ tịch Đặng Văn Thành, của HĐQT, Ban điều hành và toàn thể CBCNV đã  phấn đấu để xây dựng Sacombank vừa qua trở thành thương hiệu lớn, sắp tới chắc chắn sẽ trở thành thương hiệu rất lớn trong tương lai.
————————

Sáng ngày 26/05/2012 Đại hội cổ đông thường niên năm tài chính 2011 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (MCK: STB) đang diễn ra tại Tp. Hồ Chí Minh.


Tại Đại hội này, STB trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc xin từ nhiệm của 5 thành viên H ĐQT  gồm: Bà Huỳnh Quế Hà, Ông Nguyễn Châu, Ông Phạm Duy Cường, Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình, Ông Lim Peng Khoon.Như vậy, nếu việc từ nhiệm được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông bầu và thông qua kỳ Đại hội năm trước chỉ còn lại 2 thành viên là cha con ông Đặng Văn Thành – Đặng Hồng Anh.

Chủ tọa đại hội gồm các ông Đặng Văn Thành, Nguyễn Tấn Thành, Trần Xuân huy, Lê hùng Dũng, Trầm Bê và Phạm Hữu Phú.STB cũng trình Đại hội danh sách các ứng viên ứng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2011 – 2015 gồm: Ông Trầm Bê, Ông Phạm Hữu Phú, Ông Trần Xuân Huy, Ông Trầm Khải Hòa, Ông Phan Huy Khang, Bà Dương Hoàng Quỳnh Như và ông Nguyễn Miên Tuấn.

Thành viên HĐQT độc lập được đề nghị là ông Kiều Hữu Dũng.

Xem lý lịch các ứng viên HĐQT tại đâyĐại hội đang nghe báo cáo của Ban Kiểm soát.

Chúng tôi ghi nhận Đại hội năm nay của STB số lượng cổ đông tham dự ít hơn các năm trước.Đại hội đang biểu quyết đồng ý từ nhiệm của từng thành viên có tên trong Danh sách.

Đại hội thống nhất thông qua Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011 – 2015 là 10 thành viên, Ban kiểm soát là 4 thành viên————————-
Các Thành viên HĐQT nhiệm kỳ trước:
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chức vụ Họ tên Tuổi Quá trình công tác
Chủ tịch HĐQT Ông Đặng Văn Thành Ông Đặng Văn Thành 52 Từ năm 1994 đến nay : Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
Chi tiết…
Phó Chủ tịch HĐQT Bà Huỳnh Quế Hà Bà Huỳnh Quế Hà 43 Từ năm 2004 đến nay : Công tác tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín, chức vụ Ph…
Chi tiết…
Phó Chủ tịch HĐQT Ông Nguyễn Châu Ông Nguyễn Châu 77 Từ tháng 08 năm 2004 đến nay : Phó Chủ Tịch HĐQT Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín
Chi tiết…
Thành viên HĐQT Ông Phạm Duy Cường Ông Phạm Duy Cường 58 Từ năm 2000 đến năm 2005 : Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
Chi tiết…
Thành viên HĐQT Ông Đặng Hồng Anh Ông Đặng Hồng Anh 32 Từ năm 2005 đến nay : Làm tại công ty Địa Ốc Sài Gòn Thương Tín
Chi tiết…
Thành viên HĐQT Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình Ông Nguyễn Ngọc Thái Bình 30 Từ tháng 10 năm 2009 đến nay : Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Cơ Điện Lạnh
Chi tiết…
Thành viên HĐQT Ông Lim Peng Khoon Ông Lim Peng Khoon 63 Từ năm 2007 đến nay : Tư vấn của các công ty của Trung Quốc và Malaysia về Dịch …
Chi tiết..


Q. NguyễnTheo TTVN
  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật