M&A: 100 TRIỆU CỔ PHIẾU QUỸ: TẤM KHIÊN CỦA SACOMBANK

Thâu tóm doanh nghiệp: 100 triệu cổ phiếu quỹ: “Tấm khiên” phòng thủ mới của Sacombank

Các nguồn tin riêng của ĐTCK cho biết, “số phận” 100 triệu cổ phiếu quỹ của Sacombank đang được nghiêm túc xem xét và chờ các quyết định từ cơ quan quản lý.

Vào đầu tháng 1/2012, Sacombank (STB) hoàn tất đợt mua 100 triệu cổ phiếu quỹ. Theo quy định, ngân hàng chỉ có thể bán ra số cổ phiếu quỹ này sau 6 tháng kể từ ngày kết thúc đợt mua lại gần nhất.

Tuy nhiên, khoản 3, điều II thông tư số 18/2007/TT-BTC (hướng dẫn việc mua, bán lại cổ phiếu và phát hành thêm cổ phiếu công ty đại chúng) quy định, trường hợp cổ phiếu quỹ được dùng phân phối cho người lao động hoặc dùng làm cổ phiếu thưởng thì không bị ràng buộc bởi giới hạn thời gian 6 tháng.


Như vậy, việc Sacombank phân phối cổ phiếu quỹ ngay cho cán bộ, công nhân viên không phải không thực hiện được, nếu xây dựng được phương án hợp lý và được cơ quan chức năng chấp thuận.


Một lãnh đạo của Sở giao dịch chứng khoán TPHCM cho biết, nếu Sacombank được phép thực hiện thì số cổ phiếu này trở thành cổ phần bình thường, không bị hạn chế về các quyền lợi phổ thông trong đại hội cổ đông sắp tới.


Trong công văn gửi tới HĐQT Sacombank, Eximbank tuyên bố nhận được ủy quyền của nhóm cổ đông chiếm trên 51% cổ phần Sacombank có quyền biểu quyết (số cổ phiếu quỹ hiện nay không được tính). Nếu Sacombank phân phối số cổ phiếu quỹ cho cán bộ, công nhân viên, số cổ phần sắp tới tăng lên, khiến tỷ lệ biểu quyết của nhóm cổ đông lớn giảm xuống.Các nguồn tin riêng của Đầu tư chứng khoán cho biết, 100 triệu cổ phiếu quỹ của Sacombank đang được nghiêm túc xem xét và chờ các quyết định từ cơ quan quản lý.Theo Giang Thanh

ĐTCK
  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật