KIẾN THỨC M&A

Để thực hiện một thương vụ sáp nhập, mua lại (M&A) hiệu quả
Để thực hiện một thương vụ sáp nhập, mua lại (M&A) hiệu quả
  • KIẾN THỨC M&A
  • 24 tháng 9, 2012

Không riêng tại Việt Nam mà đối với các quốc gia trên thế giới, một thương vụ muốn thành công phải đáp ứng được các điều kiện về chiến lược, tính chất cũng như những kỹ thuật thực ...

KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN TRONG M&A (EXP)
KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN TRONG M&A (EXP)
  • KIẾN THỨC M&A
  • 08 tháng 8, 2012

Kỹ năng đàm phán trong M&A   Francois Cailere, một nhà đàm phán, thương thuyết nổi tiếng của Pháp ngay từ năm 1716 đã nhận định: "Một nhà đàm phán kinh doanh giỏi phải là người mềm ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật