HỢP NHẤT DOANH NGHIỆP

Thâu tóm, sáp nhập ngân hàng và lợi ích
Thâu tóm, sáp nhập ngân hàng và lợi ích
  • HỢP NHẤT DOANH NGHIỆP
  • 10 tháng 4, 2015

Những lợi ích và hạn chế của những thương vụ thâu tóm và sáp nhập ngân hàngThs. Hồ Tuấn VũKhoa Kế toán, Đại học Duy Tân Đà NẵngTrong tiến trình phát triển kinh tế, việc liên kết, sáp ...

Mua bán sáp nhập: Thủ tục sáp nhập, hợp nhất công ty luật
Mua bán sáp nhập: Thủ tục sáp nhập, hợp nhất công ty luật
  • HỢP NHẤT DOANH NGHIỆP
  • 22 tháng 6, 2012

Mua bán sáp nhập: Thủ tục sáp nhập, hợp nhất công ty luậtA. Thủ tục hợp nhất tổ chức hành nghề luật sư:-            Hai hoặc một số Công ty luật cùng loại có thể hợp nhất thành ...

Thủ tục hợp nhất doanh nghiệp
Thủ tục hợp nhất doanh nghiệp
  • HỢP NHẤT DOANH NGHIỆP
  • 22 tháng 6, 2012

Theo quy định tại Điều 152 – Luật Doanh nghiệp năm 2005 và Khoản 3 Điều 22 Nghị định số 43/2010/NĐ – CP ngày 15/04/2010 hướng dẫn về đăng ký kinh doanh thì thủ tục Hợp nhất doanh nghiệp sẽ ...

Hợp nhất công ty TNHH
Hợp nhất công ty TNHH
  • HỢP NHẤT DOANH NGHIỆP
  • 22 tháng 6, 2012

Hợp nhất Công ty TNHH là hai hoặc một số Công ty TNHH (sau đây gọi là công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành một Công ty TNHH mới (sau đây gọi là công ty hợp nhất) bằng cách chuyển toàn bộ ...

Hợp nhất công ty cổ phần.
Hợp nhất công ty cổ phần.
  • HỢP NHẤT DOANH NGHIỆP
  • 22 tháng 6, 2012

Hợp nhất Công ty cổ phần là hai hoặc một số công ty cổ phần (sau đây gọi là công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành một Công ty cổ phần mới (sau đây gọi là công ty hợp nhất) bằng cách ...

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật