HỢP NHẤT DOANH NGHIỆP

Hợp nhất doanh nghiệp là gì? Hợp nhất doanh nghiệp là hai hoặc một số công ty cùng loại (sau đây gọi là công ty bị hợp nhất) có thể hợp nhất thành một công ty mới (sau đây gọi là công ty hợp nhất) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty hợp nhất, đồng thời chấm dứt tồn tại của các công ty bị hợp nhất.
Quý khách hàng có nhu cầu tư vấn và thực hiện các thủ tục hợp nhất doanh nghiệp, chỉ cần gọi điện thoại hoặc gửi email tới Công ty Luật Bắc Việt. Quý khách hàng sẽ được các luật sư có trình độ, kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn hợp nhất doanh nghiệp tư vấn và đại diện thực hiện các thủ tục hợp nhất doanh nghiệp một cách chuyên nghiệp, nhanh chóng, hạn chế được những tranh chấp, rủi ro có thể xảy ra trong quá trình hợp nhất doanh nghiệp.

Dịch vụ tư vấn hợp nhất doanh nghiệp của Công ty Luật Bắc Việt.

1. Căn cứ pháp lý của thủ tục hợp nhất doanh nghiệp:

- Điều 152 Luật Doanh nghiệp;

- Điều 22 Nghị định số 43/2010/NĐ – CP về đăng ký doanh nghiệp ngày 15/04/2010 hướng dẫn về các thủ tục hợp nhất doanh nghiệp.

2. Tư vấn của Luật Bắc Việt về hợp nhất Doanh nghiệp:

-           Tư vấn sơ bộ những vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động hợp nhất doanh nghiệp;

-           Tư vấn thủ tục và điều kiện hợp nhất;

-           Tư vấn thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần) hoặc Hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH) của từng công ty để thông qua nội dung hợp nhất công ty;

-           Tư vấn Hợp đồng hợp nhất và thông qua các nội dung hợp nhất;

-           Tư vấn về cơ cấu hoạt động của doanh nghiệp mới được hợp nhất;

-           Tư vấn phương án sử dụng lao động;

-           Tư vấn thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị hợp nhất thành vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty hợp nhất;

-           Tư vấn thời hạn thực hiện hợp nhất;

-           Tư vấn xây dựng Điều lệ công ty hợp nhất;

-           Tư vấn về những vấn đề thường vướng mắc, những tranh chấp thường phát sinh trong quá trình hợp nhất và cách thức hạn chế những vướng mắc, những tranh chấp đó.

3. Tiến hành các thủ tục hợp nhất doanh nghiệp theo đại diện uỷ quyền:

-           Luật Bắc Việt tiến hành tư vấn, soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ hợp nhất doanh nghiệp.

-           Luật Bắc Việt đại diện cho Quý khách hàng tiến hành các thủ tục hợp nhất tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

4. Cam kết của Luật Bắc Việt sau khi hợp nhất doanh nghiệp:

-           Tư vấn soạn thảo hồ sơ pháp lý cho doanh nghiệp phù hợp với nội dung việc hợp nhất.

-           Cung cấp Văn bản pháp Luật liên quan đến nội dung hợp nhất.
  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật