DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP

M&A dưới góc độ Luật Cạnh tranh
M&A dưới góc độ Luật Cạnh tranh
 • SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP
 • 11 tháng 4, 2015

(ĐTCK) Cải thiện được các điểm nghẽn về thủ tục chuyển nhượng dự án bất động sản phần nào sẽ giúp thị trường lưu thông tốt hơn, mà Nhà nước lại không cần phải tốn nhiều gói ...

Về vấn đề sáp nhập và mua lại doanh nghiệp tại Việt Nam
Về vấn đề sáp nhập và mua lại doanh nghiệp tại Việt Nam
 • SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP
 • 11 tháng 4, 2015

Trong bản tham luận này chúng tôi sẽ trình bày một số nội dung của Hoạt động M&A tại Việt Nam nhằm góp phần hỗ trợ các doanh nghiệp tìm hiểu rõ hơn về các hoạt động sáp nhập và mua ...

Sáp nhập doanh nghiệp
Sáp nhập doanh nghiệp
 • SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP
 • 10 tháng 4, 2015

Việc sáp nhập doanh nghiệp nhằm khai thác thế mạnh và khắc phục được những điểm yếu của mỗi doanh nghiệp. Pháp luật Việt Nam đã quy định một cách khá đầy đủ về vấn đề sáp nhập doanh ...

Thâu tóm, sáp nhập ngân hàng và lợi ích
Thâu tóm, sáp nhập ngân hàng và lợi ích
 • HỢP NHẤT DOANH NGHIỆP
 • 10 tháng 4, 2015

Những lợi ích và hạn chế của những thương vụ thâu tóm và sáp nhập ngân hàngThs. Hồ Tuấn VũKhoa Kế toán, Đại học Duy Tân Đà NẵngTrong tiến trình phát triển kinh tế, việc liên kết, sáp ...

Giá trị cộng hưởng trong M&A – Phần cuối
Giá trị cộng hưởng trong M&A – Phần cuối
 • CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP
 • 13 tháng 4, 2014

 Cộng hưởng – nghệ thuật quản lý hay sự ngạo mạn?Khi nghiên cứu tất cả các vụ sáp nhập ở Mỹ từ năm 1981 đến năm 1990 được liệt kê trong bảng kê M&A ở Mỹ và tổng quan Mergerstat ...

Thành lập công ty – tặng 200.000 đồng cho khách
Thành lập công ty – tặng 200.000 đồng cho khách
 • DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP
 • 26 tháng 9, 2012

Thời gian áp dụng khuyến mãi: kể từ ngày 26/9 đến ngày 26/10/2012 ——————————————————- Dịch vụ thành lập các loại hình công ty: Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm ...

TÁI CẤU TRÚC: NHÌN THẲNG VÀ LÀM THẬT
TÁI CẤU TRÚC: NHÌN THẲNG VÀ LÀM THẬT
 • TÁI CƠ CẤU DOANH NGHIỆP
 • 21 tháng 8, 2012

“Cơ cấu lại hệ thống ngân hàng chỉ thành công khi gắn kết với  việc cơ cấu lại từng ngân hàng thương mại”, Tiến sĩ Vũ Đình Ánh nói.   Bài học thành công trong việc tái cấu trúc ...

Cấu trúc M&A: Chuyển đổi doanh nghiệp tue nhân thành công ty TNHH 2 thanh viên
Cấu trúc M&A: Chuyển đổi doanh nghiệp tue nhân thành công ty TNHH 2 thanh viên
 • CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP
 • 22 tháng 6, 2012

Doanh Nghiệp tư nhân là một Doanh Nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp, doanh nghiệp tư nhân không có tư cách ...

Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH 1 thành viên
Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH 1 thành viên
 • CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP
 • 22 tháng 6, 2012

Doanh Nghiệp tư nhân là một Doanh Nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp, doanh nghiệp tư nhân không có tư cách ...

Chuyển đổi công ty TNHH 2 thành viên thành công ty cổ phần
Chuyển đổi công ty TNHH 2 thành viên thành công ty cổ phần
 • CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP
 • 22 tháng 6, 2012

Chuyển đổi Công Ty TNHH hai thành viên thành Công Ty cổ phần là hình thức tái cơ cấu lại công ty thông qua hoạt động Chuyển đổi loại hình hoạt động công ty từ Công ty TNHH hai thành viên thành Công ...

Chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty cổ phần
Chuyển đổi công ty TNHH một thành viên thành công ty cổ phần
 • CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP
 • 22 tháng 6, 2012

Chuyển đổi Công Ty TNHH một thành viên thành Công Ty cổ phần là hình thức tái cơ cấu lại Doanh Nghiệp thông qua hoạt động Chuyển đổi loại hình hoạt động công ty từ Công ty TNHH một thành viên ...

Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH 1 thành viên
Chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH 1 thành viên
 • CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP
 • 22 tháng 6, 2012

Chuyển đổi Công Ty cổ phần thành Công Ty TNHH một thành viên là hình thức tái cơ cấu lại Doanh Nghiệp thông qua hoạt động Chuyển đổi loại hình hoạt động công ty từ Công ty cổ phần thành Công ...

Chuyển đổi công ty TNHH 2 thành viên thành công ty TNHH 1 thành viên
Chuyển đổi công ty TNHH 2 thành viên thành công ty TNHH 1 thành viên
 • CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP
 • 22 tháng 6, 2012

Chuyển đổi Công Ty TNHH hai thành viên thành Công Ty TNHH một thành viên là hình thức tái cơ cấu lại Doanh Nghiệp thông qua hoạt động Chuyển đổi loại hình hoạt động công ty từ Công ty TNHH hai thành ...

Chuyển đổi công ty TNHH 1 thành viên thành công ty TNHH 2 thành viên
Chuyển đổi công ty TNHH 1 thành viên thành công ty TNHH 2 thành viên
 • CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP
 • 22 tháng 6, 2012

Chuyển đổi Công Ty TNHH một thành viên thành Công Ty TNHH hai thành viên là hình thức tái cơ cấu lại Doanh Nghiệp thông qua hoạt động Chuyển đổi loại hình hoạt động công ty từ Công ty TNHH một ...

Chuyển đổi doanh nghiệp
Chuyển đổi doanh nghiệp
 • CHUYỂN ĐỔI DOANH NGHIỆP
 • 22 tháng 6, 2012

Chuyển đổi Doanh Nghiệp là hình thức cơ cấu lại Doanh Nghiệp cho phù hợp với quy mô, sự phát triển và sự định hướng của doanh nghiệp. Sau khi được cấp đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp được ...

Chia công ty TNHH
Chia công ty TNHH
 • CHIA CÔNG TY
 • 22 tháng 6, 2012

Chia Công Ty TNHH là việc một Công Ty TNHH có thể được Chia thành một số công ty TNHH cùng loại. Công ty TNHH bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các Công ty TNHH mới được đăng ký kinh doanh. Các Công ty ...

Chia công ty cổ phần
Chia công ty cổ phần
 • CHIA CÔNG TY
 • 22 tháng 6, 2012

Chia Công Ty cổ phần là việc một Công Ty cổ phần có thể được Chia thành một số công ty cổ phần cùng loại. Công ty cổ phần bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các Công ty cổ phần mới được ...

Chia doanh nghiệp
Chia doanh nghiệp
 • CHIA CÔNG TY
 • 22 tháng 6, 2012

Chia Doanh Nghiệp là việc một Công Ty (TNHH hoặc Cổ phần) có thể được Chia thành một số Công Ty cùng loại. công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới được đăng ký kinh doanh. Các ...

Tách công ty TNHH
Tách công ty TNHH
 • TÁCH CÔNG TY
 • 22 tháng 6, 2012

Tách Công Ty TNHH là việc một, hoặc một số thành viên Công Ty có thể chuyển một phần tài sản của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị Tách) để Thành Lập một hoặc một số Công ty TNHH ...

Tách công ty cổ phần
Tách công ty cổ phần
 • TÁCH CÔNG TY
 • 22 tháng 6, 2012

Tách Công Ty cổ phần là việc một, hoặc một số cổ đông Công Ty có thể chuyển một phần tài sản của công ty hiện có (sau đây gọi là công ty bị Tách) để Thành Lập một hoặc một số Công ty ...

Trang: 12

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật