Để thực hiện một thương vụ sáp nhập, mua lại (M&A) hiệu quả

Không riêng tại Việt Nam mà đối với các quốc gia trên thế giới, một thương vụ muốn thành công phải đáp ứng được các điều kiện về chiến lược, tính chất cũng như những kỹ thuật thực hiện thực hiện một thương vụ sáp nhập, mua lại (M&A) hiệu quả. Yếu tố quyết định sự thành công hay thất bại của một thương vụ sáp nhập, mua lại (M&A).

  

Không riêng tại Việt Nam mà đối với các quốc gia trên thế giới, một thương vụ muốn thành công phải đáp ứng được các điều kiện về chiến lược, tính chất cũng như những kỹ thuật thực hiện thực hiện một thương vụ sáp nhập, mua lại (M&A) hiệu quả. Yếu tố quyết định sự thành công hay thất bại của một thương vụ sáp nhập, mua lại (M&A). Ở bài viết này, chúng tôi sẽ phân tích sâu hơn những giải pháp liên quan đến hai yếu tố mang tính chất quyết định đối với sự thành công của thực hiện một thương vụ sáp nhập, mua lại (M&A) hiệu quả, đó là:

 

Thứ nhất, phải có một quy trình thực hiện chiến lược sáp nhập, mua lại (M&A) một cách hoàn chỉnh, hợp lý;

 

Thứ hai, xác định hợp lý giá trị của công ty mục tiêu để có thể đưa ra mức giá giao dịch hợp lý.

 

1.  Xây dựng một qui trình thực hiện thực hiện một thương vụ sáp nhập, mua lại (M&A) hiệu quả

 

Phải xây dựng một chiến lược rõ ràng cụ thể

 

Yếu tố chiến lược là yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất trong việc quyết định một thương vụ sáp nhập, mua lại (M&A) thành công hay thất bại. Do đó, đối với các doanh nghiệp có ý định muốn đi mua lại một doanh nghiệp khác thì phải xây dựng một chiến lược cụ thể, rõ ràng, nhằm tránh những rủi ro sau này có thể gặp phải.

 

Khi một doanh nghiệp muốn trở thành người mua thì cần phải xem xét sáp nhập, mua lại (M&A) là một chiến lược lâu dài hay chỉ vì một mục đích trước mắt hay do áp lực kinh doanh. Không có gì phải nghi ngờ về khả năng thành công của những thương vụ sáp nhập, mua lại (M&A) hiệu quả được đề xuất dựa trên những chiến lược kinh doanh chính đáng, những chiến lược đó thường sẽ thể hiện mục đích của nó một cách rõ ràng, với những kế hoạch cụ thể dựa trên những dự báo có căn cứ, những thương vụ sáp nhập, mua lại (M&A) như vậy chắc chắn sẽ nhận được sự đồng tình từ phần lớn các cổ đông.

 

Nhưng đôi khi những thương vụ sáp nhập, mua lại (M&A) được vạch ra nhằm chạy theo một phong trào trước mắt hoặc là nhằm mục đích lẫn tránh trách nhiệm, muốn tạo ra một cái gì đó mới mẽ nhằm tìm kiếm một cơ hội giải cứu cho những khó khăn và áp lực cạnh tranh. Những thương vụ sáp nhập, mua lại (M&A) loại này thường đưa ra những lý do thực hiện không rõ ràng, và ban quản trị sẽ phải thuyết phục các cổ đông không phải bằng những kế hoạch dự án cụ thể mà sẽ bằng sự lạc quan và những kỳ vọng cho tương lai. Do đó trong trường hợp này vô tình đã làm gia tăng rủi ro cho công ty thực hiện sáp nhập, mua lại (M&A) và nó trở thành một trò chơi đỏ đen của những nhà quản trị đã khởi xướng ra hoạt động sáp nhập, mua lại (M&A).

 

Doanh nghiệp cũng cần phải cân nhắc với chiến lược đa dạng hóa của doanh nghiệp mình. Khi những nhà lãnh đạo muốn tiến hành một thương vụ sáp nhập, mua lại (M&A) hiệu quả vì mục đích đa dạng hóa công ty, thì trước hết họ cần xem xét kĩ các yếu tố liên quan tới việc mở rộng này trong quá trình lên kế hoạch. Không phải lúc nào đa dạng hóa cũng mang lại một kết quả tốt. Động cơ của việc đa dạng hóa là làm giảm rủi ro kinh doanh của công ty, nhưng bản thân nhà đầu tư có thể thực hiện điều này thông qua việc đa dạng hóa danh mục đầu tư của mình. Trong khi đa dạng hóa thông qua thực hiện một thương vụ sáp nhập, mua lại (M&A) hiệu quả thường tốn thời gian và chi phí. Bên cạnh đó, việc đa dạng hóa còn đòi hỏi các nhà quản trị phải có năng lực quản lý, trình độ và sự am hiểu những lĩnh vực đa dạng hóa đó. Đôi khi các nhà quản trị thường quá tự tin vào năng lực của mình, điều này dẫn đến những quyết định sáp nhập, mua lại (M&A) thiếu thận trọng và là con đường dẫn tới những thất bại sau này.

 

Xác định mục tiêu khi thực hiện một thương vụ sáp nhập, mua lại (M&A) hiệu quả

 

Công ty đi mua cần phải xác định mức độ phù hợp giữa công ty đi mua và công ty muốn mua. Khi công ty mục tiêu quá lớn so với công ty đi mua, khả năng thất bại có thể thấy rõ ràng, công ty mục tiêu trở nên khó nuốt, và việc điều hành một công ty quá lớn cũng sẽ là một trở ngại lớn đối với bên công ty đi mua, gây ra nhiều khó khăn trong công tác quản lý.

 

Hơn nữa, những thương vụ như thế này thường đi kèm với những khoản nợ khá lớn, do đó, rủi ro của thương vụ cũng gia tăng. Nếu hai công ty cùng qui mô sáp nhập với nhau và có sự đồng thuận của hai bên, họ sẽ không yêu cầu bên đối tác phải trả quá nhiều cho mình vì họ cần sự công bằng và sự bình đẳng giữa hai bên.

 

2.  Xử lý các vấn đề hậu cho một thương vụ sáp nhập, mua lại (M&A)

 

Nếu như việc định giá doanh nghiệp là quan trọng để đưa ra được một mức giá giao dịch phù hợp thì việc xử lý các vấn đề hậu cho một thương vụ sáp nhập, mua lại (M&A) là một điều hết sức quan trọng và ảnh hưởng lớn đến giá trị kỳ vọng đạt được sau khi sáp nhập. Có rất nhiều vấn đề liên quan đến hậu cho một thương vụ sáp nhập, mua lại (M&A) nhưng chúng tôi chỉ đưa ra một số nội dung chủ yếu có ảnh hưởng lớn đến giá trị kỳ vọng của công ty kết hợp.

 

--> Lựa chọn hình thức kế toán phù hợp, không gây ra những tín hiệu và tác động xấu đến cổ đông, đến các nhà đầu tư lẫn các chủ nợ của doanh nghiệp.

 

--> Văn hoá của công ty kết hợp, trong các vấn đề hậu cho một thương vụ sáp nhập, mua lại (M&A) thì vấn đề về văn hoá của công ty kết hợp là phức tạp nhất. Để có thể xử lý vấn đề này, đòi hỏi sự khôn khéo, linh hoạt lẫn nỗ lực hết mình của nhà quản trị nhằm xây dựng một nền văn hoá chung hơn là cố gắng thích nghi với văn hoá của một bên. Xử lý tốt vấn đề này sẽ tạo nên những điều kiện tốt cho mọi người có một cái nhìn chung, đồng lòng hơn nhằm làm gia tăng giá trị doanh nghiệp và có thể đạt được những lợi ích như đã kỳ vọng.

 

3.  Giải pháp nâng cao hiệu quả việc định giá cho một thương vụ sáp nhập, mua lại (M&A)

 

Định giá là một hoạt động vừa mang tính khoa học vừa mang tính nghệ thuật, khoa học là ở các phương pháp và quy trình định giá cũng như xác định các yếu tố đầu vào cần thiết, còn nghệ thuật là trong việc lựa chọn, áp dụng và điều chỉnh cho từng doanh nghiệp. Để việc định giá doanh nghiệp nói chung cũng như định giá trong hoạt động sáp nhập, mua lại (M&A) được hợp lý và khoa học hơn trước hết các nhà quản trị cần cân nhắc xem xét những câu hỏi sau:

 

  • Cái chúng ta thực sự mua là gì?

  • Giá trị riêng của đối tượng mua lại là gì?

  • Cái gì tạo nên những năng lực kết hợp và những yếu tố chủ yếu tạo nên năng lực kết hợp đó?

  • Giá cuối cùng là bao nhiêu?
Các doanh nghiệp cần thận trọng hơn khi đánh giá những con số và những giả định. Khi làm việc với các con số, cần xem xét kỹ lưỡng những nguyên nhân khái quát và chiến lược dẫn đến việc mua lại. Cần đánh giá một cách đúng đắn tổng thể tình hình, tìm ra điểm yếu, điểm mạnh, phát hiện ra những giả định không đáng tin cậy và tìm kiếm những thiếu sót khác của lập luận. Bên cạnh đó, cần sử dụng những phương pháp đánh giá khách quan và có nguyên tắc. Những nhà quản lý cấp cao cần phải theo dõi sát sao kết quả nghiên cứu và phân tích, thậm chí có thể sẵn sàng từ bỏ thương vụ này ngay cả ở những khâu cuối cùng của cuộc đàm phán. Những công ty thành công trong việc mua lại thường nhìn nhận việc đánh giá đối tượng không chỉ là công việc xác minh lại số liệu.

 

Khi tiến hành định giá doanh nghiệp bên bán, bên đi mua không nên sử dụng duy nhất một phương pháp định giá. Bởi vì không có một phương pháp định giá nào là chính xác hay hợp lý tuyệt đối, và cũng không có một phương pháp định giá nào có thể hợp lý cho tất cả các doanh nghiệp. Mỗi phương pháp định giá đều có ưu và nhược điểm riêng và chỉ phù hợp với một vài công ty hay trong một vài lĩnh vực nhất định. Do đó, khi định giá doanh nghiệp nên sử dụng nhiều phương pháp định giá sau đó xác định giá trị cuối cùng thông qua ma trận định giá vì, thông qua ma trận định giá có thể hạn chế hay bù trừ lẫn nhau, để từ đó có thể đưa ra một mức giá hợp lý và đáng tin cậy hơn.

 

Nguồn: http://bandoanhnghiep.net/de-thuc-hien-mot-thuong-vu-sap-nhap-mua-lai-hieu-qua.htm

 
  • TAG :

Tin liên quan

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật