CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ EXIMBANK: "...ĐÚNG LUẬT"

Chủ tịch HĐQT Eximbank: Chúng tôi làm đúng luật

Ông Lê Hùng Dũng khẳng định, nhóm cổ đông do Eximbank đại diện nắm giữ ít nhất 17% cổ phần trên 6 tháng


Theo điều lệ của Sacombank, cổ đông lớn nắm giữ ít nhất 10% trên 6 tháng có thể đề nghị nguyên tắc đề cử đại diện vào thành viên HĐQT, ban kiểm soát. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Tổ chức tín dụng và quy định tại điều 25 của Sacombank thì cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu trên 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên.


- Ông Đặng Văn Thành, Chủ tịch HĐQT, cho rằng không đồng tình và nghi ngờ về khả năng nắm giữ trên 51% từ phía Eximbank và nhóm cổ đông ủy quyền. Ông nghĩ sao?


- Chúng tôi đã tìm hiểu, kiểm tra chi tiết, được sự tư vấn của luật sư và có đủ cơ sở trước khi đi đến quyết định này. Ngoài ra, trước khi gửi văn bản đi, chúng tôi cũng đã có gặp nhau trao đổi với anh Đặng Văn Thành.


Việc anh Thành có ý kiến là quyền của anh ấy. Eximbank là một ngân hàng lớn, trước khi làm việc gì, chúng tôi cũng phải xem xét. Không có chuyện muốn “hù dọa” hay “phát pháo” gì cả mà chúng tôi làm đúng trách nhiệm người đứng đầu được ủy quyền nắm giữ cổ phần lớn tại Sacombank.


Thực tế, chúng tôi đã nói rõ trong văn bản gửi cho Sacombank là chúng tôi căn cứ vào Luật Doanh nghiệpLuật Tổ chức tín dụng và cả điều lệ của Sacombank.


- Eximbank và nhóm cổ đông ủy quyền đã mua cổ phần của Sacombank từ thời điểm nào và trong đó có bao nhiêu cổ phần đã được nắm giữ trên 6 tháng để được tham gia HĐQT của Sacombank?


- Trước khi thực hiện mua lại cổ phần từ Ngân hàng ANZ, ông Đặng Văn Thành đã cảnh báo việc này là sai. Tuy nhiên, sau này ông Thành đã công nhận chúng tôi đúng. Eximbank tỏ rõ quan điểm làm theo luật, nếu không đúng phải chịu “phá vỡ” hợp đồng này. Hiện tại, trong số 51% cổ phần được ủy quyền, chúng tôi có ít nhất 17% cổ phần nắm giữ trên 6 tháng.


- Nếu Sacombank không trả lời cũng như chậm tổ chức ĐHCĐ thì sao?


- Chúng tôi đã làm việc bằng văn bản, gửi đến Sacombank. Vì vậy, chúng tôi đang rất mong nhận được câu trả lời chính thức bằng văn bản từ Sacombank chứ không muốn có bình luận gì nhiều vì không muốn làm méo mó sự việc, không để dư luận hiểu lầm.


Hơn nữa, chúng tôi muốn hợp tác lâu dài với Sacombank. Còn nếu như có sự trì hoãn nào đó thì chúng tôi cũng sẽ chờ phán quyết của cơ quan chức năng và luật định. Tuy nhiên, trước mắt, chúng tôi vẫn phải tiếp tục đàm phán để đi đến thống nhất và không để ảnh hưởng đến quyền lợi các cổ đông, nhất là cổ đông nhỏ.


(Theo Người lao động)

  • TAG :

Danh mục

Loading...

Bài nổi bật